ประกาศขอเชิญชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดการประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนเชิญชุมชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ ห้องสมุดชั้น G อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ (1024 Wisconsin Ave. NW. Washington, D.C. 20007)
ในวันทำการ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาว์นโหลด ประกาศขอเชิญชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒