คณะผู้แทนสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23″ เข้ารับฟังการบรรยายจากศาลอุทธรณ์ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นำคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตร”ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23″ เข้าเยี่ยมศาลอุทธรณ์ประจำกรุงวอชิงตัน (DC Court of Appeals) โดยคณะได้รับฟังการบรรยายจากหัวหน้าผู้พิพากษา Anna BlackBurne-Rigsby และผู้พิพากษาสมทบ Catharine F. Easterly และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกระบวนการยุติธรรมภายใต้หัวข้อ “บทบาทหน้าที่และความสำคัญของศาลอุทธรณ์”

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ อุปทูต พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ร่วมต้อนรับและรับประทานอาหารกลางวันกับคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

หลังจากนั้น คณะได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ