การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส วันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

         ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้เดินทางไปให้บริการ กงสุลสัญจร ณ เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส ณ วัดพุทธดัลลัส เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ และอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการในครั้งนี้กว่า ๔๑๙ ท่าน ทั้งจากรัฐเทกซัส ซึ่งรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองดัลลัส และเมืองโดยรอบ เช่น เมืองฮุสตัน เมือง
ซานแอนโทนีโอ เมืองออสติน เมืองอมาเรลโล รัฐลุยเซียนา เช่น เมืองเชริฟ พอร์ท เมือง          อเล็กซานเดรีย และรัฐมิสซิสซิปปี

ภารกิจของกงสุลสัญจรในครั้งนี้ได้ให้บริการรับคำร้องเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และต่ออายุบัตรประชาชน ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ด้านกงสุล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไทยที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้คณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ ขอกราบขอบพระคุณพระเทพสารสุธี เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส และคณะกรรมการบริหารวัดพุทธดัลลัส ตลอดจนทีมอาสาสมัครชุมชนไทย แห่งเมืองดัลลัส ที่กรุณาเอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และดูแลผู้มารับบริการอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรสำเร็จลุล่วงด้วยดี


นอกจากนี้ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นาย ดับเบิลยู ฟอร์เรสท์ สมิธ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองดัลลัสได้ให้การต้อนรับ นาย    จารุภูมิ เรืองสุวรรณ ที่ปรึกษา และคณะเจ้าหน้าที่กงสุล ณ สำนักงานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองดัลลัส โดยได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ เพื่อนำไปขยายผลปรับปรุงการให้บริการของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ ต่อไปในอนาคต

 


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)