ประกาศขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนเชิญชุมชนชาวไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่อยู่ 13440 Layhill Rd., Silver Spring, MD 20906 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

 1. การลงนามถวายพระพรชัยมงคล   
     เวลา 10.00 น.- 15.00 น.       ผู้เข้าร่วมงานลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ จุดลงนาม หน้าอุโบสถ 
                                                วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
 2. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
      เวลา  09.50 น.                     ผู้เข้าร่วมงานพร้อมกันบนอุโบสถ
      เวลา 10.00 น.                      พิธีเจริญพระพุทธมนต์
      เวลา 11.00 น.                      ทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
                                                 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
      เวลา 12.00 น.                      ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
      การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว
                      ประชาชน ชุดไทยอมรินทร์/จิตรลดา/ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ (แขนยาว) โทนสีสุภาพ

ระหว่างเวลา 13.00 น. – 15.00 น.
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1)  ร่วมทำนุบำรุงวัดไทยฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณวัด
2) ร่วมกิจกรรมจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กร่วมกับหน่วยงาน Believe in Tomorrow Children ‘s House at John Hopkins

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมกิจกรรมตามแผ่นประชาสัมพันธ์ ดังแนบ 

หรือท่านสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และจัดส่งสินค้าเพื่อร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์ ดังแนบ 
www.amazon.com/hz/wishlist/ls/34T2YCLBXGY2U?

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกงสุล โทรศัพท์ 202-640-5897 ติดต่อโอเปอเรเตอร์ ระหว่างเวลา 09.00 น.- 17.00 น. ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด ประกาศขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562