ประกาศขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนเชิญชุมชนชาวไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. การลงนามถวายพระพรชัยมงคล ขอเรียนเชิญชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
– ณ ห้องสมุดชั้น G อาคารที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูตฯ (1024 Wisconsin Ave. NW.
Washington, D.C. 20007) ในวันทำการ วันที่ ๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
– ณ อุโบสถ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. (ที่อยู่ 13440 Layhill Rd., Silver Spring, MD 20906)
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

๒. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. (13440 Layhill Rd., Silver Spring, MD 20906) วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.   พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๑๐ น.   พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล
เวลา ๑๐.๕๐ น.  พิธีทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา ๑๒.๐๐ น.   วมรับประทานอาหารกลางวัน
การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน สุภาพบุรุษ เสื้อพระราชทาน (แขนยาว)
สุภาพสตรี ชุดไทยจิตรลดา/ชุดผ้าไทย (แขนยาว) โทนสีฟ้า

๓. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. (13440 Layhill Rd., Silver Spring, MD 20906) วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
– กิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ For Love of Children (https://floc.org)
บริจาคหนังสือสำหรับเด็ก ๖-๑๘ ปี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
– ร่วมทำนุบำรุงวัดไทยฯ ทำความสะอาดและเก็บกวาดรอบวัด
การแต่งกาย ชุดจิตอาสา (สำหรับผู้ที่เป็นจิตอาสา) หรือชุดสุภาพ โทนสีฟ้า

ดาวน์โหลด ประกาศขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒