การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับเมือง Mount Airy สหรัฐฯ ผ่านความผูกพันจากฝาแฝดสยามอิน-จัน


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนาย David Rowe นายกเทศมนตรีเมือง Mount Airy รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับเมือง Mount Airy (Memorandum of Understanding on the Establishment of Sister Cities) ที่ที่ทำการ (City Hall) เมือง Mount Airy โดยมีนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน และนาง Elaine Marshall รัฐมนตรีต่างประเทศประจำรัฐนอร์ทแคโรไลนา ร่วมเป็นสักขีพยาน รวมถึงมีผู้แทนจากจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน รัฐนอร์ทแคโรไลนา ภาคส่วนต่าง ๆ ของเมือง Mount Airy และทายาทอิน-จันหลายรุ่นเข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวด้วย

บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวเน้นถึงความตั้งใจที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างสรรค์กิจกรรมระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ในหลากหลายสาขา การส่งเสริมการค้าการลงทุน อีกทั้งการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และเยาวชน โดยพร้อมหารือกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนงานมีความก้าวหน้า เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 อุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปีรวมทายาทฝาแฝดสยามอิน-จัน ครั้งที่ 30 ที่ First Baptist Church Fellowship Hall โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันสำหรับแขกที่มาเข้าร่วมกว่า 200 คนด้วย หลังจากงานดังกล่าว คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปเคารพสถานที่ฝังศพของครอบครัวฝาแฝดสยามฯ ที่ White Plains Baptist Church ซึ่งเคยเป็นโบสถ์ประจำครอบครัวของฝาแฝดสยามฯ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ด้วย

ฝาแฝดสยามอิน-จัน เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2354 ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน ที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีหน้าอกติดกัน ใช้ตับร่วมกัน สามารถเติบโตและใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ ต่อมา พ่อค้าชาวอังกฤษได้นำตัวฝาแฝดเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2372 ไปยังสหรัฐฯ ทั้งคู่เดินทางแสดงทั่วสหรัฐฯ และยุโรปประมาณ 10 ปีก่อนจะลงหลักปักฐานใกล้เมือง Mount Airy รัฐนอร์ทแคโรไลนา พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น Eng และ Chang Bunker และเปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกัน ก่อนจะแต่งงานกับพี่น้องหญิงชาวอเมริกันและมีลูกหลานสืบตระกูลมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบัน มีอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จันตั้งอยู่ที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอนุสรณ์สถานแด่ทั้งคู่ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปทั่วโลก ขณะที่เมือง Mount Airy มีห้องจัดแสดงประวัติ รูปถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่พิพิธภัณฑ์ Andy Griffith ของ Surry Arts Council อีกทั้งอยู่ระหว่างการเตรียมการสร้างอนุสรณ์สถานในลักษณะเดียวกับที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วย