เอกอัครราชทูต ธานี ทองภักดี เข้ายื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งแก่อธิบดีกรมการทูต

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้เข้ายื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งแก่นางแคทเธอรีน แฮนเดอร์สัน อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในสหรัฐฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในทุกมิติ บนพื้นฐานของมิตรภาพอันยาวนานกว่า 200 ปี และความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนาน 186 ปี