งานเลี้ยงอาหารค่ำเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันพบปะสมาคมและชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2562

งานเลี้ยงอาหารค่ำเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและภริยาแนะนำตัวกับสมาคมและชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 6 กันยายน 2562 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยนางณพนุช ทองภักดี ภริยาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สถานเอกอัครราชทูตเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจากนายกและประธานสมาคมไทย ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ เช่น สมาคมไทย ณ อเมริกา สาขากรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. สมาคมไทยอาสา สมาคมไทยชาวเหนือแห่งกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี สมาคมไทยอีสานแห่งกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. สมาคมไทยชาวปักษ์ใต้ วอชิงตัน, ดี.ซี. สมาคมไทยไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมกอล์ฟไทย กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สมาคมไทย-ดี.ซี. ฟอรัม สมาคมรวมน้ำใจ ชมรมเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย กลุ่มคนไทยที่ทำงานในองค์การระหว่างประเทศ เช่น IMF และ World Bank นักธุรกิจเจ้าของกิจการ และกลุ่มวิชาชีพ คณะกรรมการวัดต่าง ๆ นักศึกษา ตลอดจนสื่อมวลชนไทยในกรุงวอชิงตัน และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 200 คนร่วมพบปะสังสรรค์ หารือแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ


 

กระทรวงการต่างประเทศ
เครดิตภาพถ่าย : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ฝ่ายงานสารนิเทศ)