ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล

 

ดาวน์โหลด: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์