ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล และบุคคลทำความสะอาดฝ่ายกงสุล

ดาวน์โหลด: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์