ประกาศรับสมัครบุคคลดูแลอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลด: ใบสมัคร