ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล จำนวน ๔ อัตรา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 

ดาวน์โหลดประกาศ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล จำนวน ๔ อัตรา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)