ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น”บุคคลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล”(พนักงานจ้างเหมาบริการ) และ “บุคคลทำความสะอาดฝ่ายกงสุล” (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

 

ดาวน์โหลดประกาศ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น”บุคคลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล”(พนักงานจ้างเหมาบริการ) และ “บุคคลทำความสะอาดฝ่ายกงสุล” (พนักงานจ้างเหมาบริการ)