ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลดูแลรักษาอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

 

ดาวน์โหลดประกาศ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลดูแลรักษาอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา