ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการบัตรประชาชน จำนวน ๑ อัตรา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการบัตรประชาชน

ใบสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการบัตรประชาชน