ประกาศขอเชิญชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนเชิญชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลีกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขอเรียนเชิญชาวไทยร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องจัดพิธี ชั้น ๑ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ (1024 Wisconsin Ave. NW. Washington, D.C. 20007) วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๘.๐๐ น.                        ผู้เข้าร่วมพิธีลงทะเบียน และรับเทียนสำหรับร่วมพิธี

เวลา ๑๘.๓๐ น.                        พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

เวลา ๑๙.๐๐ น.                         ร่วมรับประทานอาหารเย็น 

การแต่งกาย
ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน สุภาพบุรุษ ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง
สุภาพสตรี ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

๒. พิธีทำบุญตักบาตร
ขอเรียนเชิญชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. (13440 Layhill Rd., Silver Spring, MD 20906) วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๐๐ น.                        พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น.                        พิธีทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

เวลา ๑๒.๐๐ น.                         ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

การแต่งกาย
ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน สุภาพบุรุษ ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง
สุภาพสตรี ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง

ดาวน์โหลดประกาศ