ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น บุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประชาชนฯ