ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประชาชนฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา