นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต ต้อนรับเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ YSEALI

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะเยาวชนไทย ๕ คนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประจำปี ๒๕๖๒ ได้เข้าพบนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และเป็นในโครงการความร่วมมือประจำปีของสหรัฐอเมริกากับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน

ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา เยาวชนในหลากหลายอาชีพของไทยและจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความเห็นกับภาคส่วนหลากหลายของสหรัฐฯ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา ๑ เดือน