พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าเชตวัน เมืองเทมเพิล รัฐนิวแฮมป์เชียร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ วัดป่าเชตวัน (Temple Forest Monastery) เมืองเทมเพิล รัฐนิวแฮมเชียร์ ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีนางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายภาณุภัทร ชวนะนิกุล ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมงาน มีนายชาลี  ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย ณ นครบอสตันพร้อมภริยาได้มาร่วมพิธีด้วย

โดยในงานกฐินสามัคคีปีนี้มีชาวอเมริกัน ชาวต่างชาติ และชุมชนไทยสนใจเข้าร่วมมากกว่า ๒๐๐ คน ทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและที่เดินทางมาจากรัฐแมสซาซูเซตส์ เมน เวอร์มอนต์ โรดไอแลนด์ และคอนเนคติคัต มาร่วมพิธีทอดกฐินและทำบุญตักบาตร ตลอดจนฟังการบรรยายธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษจาก พระอาจารย์วีรธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าติสรณะ ประเทศแคนาดา และสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ชยันโตภิกขุ เจ้าอาวาสร่วม (Co-Abbot) วัดป่าเชตวัน มีภิกษุและสามเณร รวมประมาณ ๑๔ รูป

ชุมชนชาวไทยสหรัฐฯ และผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศไทยได้ร่วมแรงแข็งขันในการสนับสนุนการจัดงานทอดกฐินครั้งนี้ อาทิ คุณจุติมา แจ็คสัน คุณปัทมา ต้นใหญ่ คุณพจมาน กลับพงศ์ คุณอัญชลี แครอล คุณอรพิน  สุขนิช คุณหมอลัทธี ชินะกานต์ คุณอัญชลี ดุลยฐิติกุล คุณนิรมัย สต๊วต รวมถึงคุณจิตติมา แพ่งสภา ซึ่งรวบรวมเงินทำบุญจากประเทศไทยเป็นประจำทุกปี คุณพนม วรวิทยาธร และคุณวันวาสนา จันทร์พานิชเจริญ เจ้าของร้านอาหารไทยมาร่วมทำบุญและเปิดโรงทานที่เน้นอาหารมังสวิรัติให้ผู้มาร่วมงานได้อิ่มบุญและอิ่มท้อง ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย แดดอ่อนๆ พร้อมด้วยใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติบนพื้นที่กว่า ๒๔๐ เอเคอร์

ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน อทป. จุลีพจน์ฯ และ ทปษ. ภาณุภัทรฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับชุมชนไทยที่ร้านไทยการ์เด้น ร้านอาหารรสชาติไทยแท้ใจกลางเมืองคีน โดยคุณจุติมา แจ๊คสัน ช่วยประสานงานเชิญชวนคนไทยรวม ๑๘ คน หลากหลายอาชีพจากในรัฐนิวแฮมเชียร์ และรัฐอื่นๆ มีทั้งเจ้าของร้านอาหาร แพทย์ พยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพและธุรกิจ แม่บ้าน และผู้ช่วยทนาย มาร่วมรับประทานอาหารไทยรสชาติอร่อย โดยผู้แทน สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ได้แจ้งความคืบหน้าของงานบริการประชาชนด้านต่างๆ ตลอดจนเปิดให้มีการซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานด้านกงสุลเพื่อช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนไทยในวงกว้าง และได้รับฟังปัญหา ความต้องการของชุมชนไทยในพื้นที่และกล่าวเน้นถึงการบริการประชาชนในด้านต่างๆ อันเป็นภารกิจหลักของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐฯ อาทิ งานตรวจลงตรา งานด้านนิติกรณ์ การทำหนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชน การคุ้มครองดูแลคนไทย และการให้บริการกงสุลสัญจร เป็นต้น

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก คุณอัญชลี ดุลยฐิติกุล

********

ฝ่ายกงสุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน