ประกาศขอเชิญผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

“ผู้มีจิตอาสา” ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิการกุศล Georgetown Ministry Center เลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนไร้บ้านและคนยากไร้จำนวน ๕๐ คน ในวันที่จันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โบสถ์ Grace Episcopal (1041 Wisconsin Ave NW, Washington D.C.) โดยผู้มีจิตอาสาสามารถนำอาหารมาร่วมกับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ

การแต่งกาย จิตอาสาใส่เสื้อโปโลสีเหลือง สวมหมวก ผ้าพันคอ ผู้ที่ไม่ได้เป็นจิตอาสาแต่งกายชุดโทนสีเหลืองหรือสีสุภาพ

โดยลงทะเบียนที่ consularpr@thaiembdc.org หรือบริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิโดยตรงได้ที่ https://donate.georgetownministrycenter.org/give/215136/#!/donation/checkout