สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับมหาวิทยาลัย American University จัดอภิปรายเกี่ยวกับอาเซียน


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับศูนย์ ASEAN Studies Initiative ของ School of International Service มหาวิทยาลัย American University จัดอภิปรายหัวข้อ “Thailand as the 2019 ASEAN Chair: Advancing Partnership for Sustainable Development” ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหารือเกี่ยวกับข้อริเริ่มด้านนโยบายและความร่วมมือที่สำคัญระหว่างอาเซียน สหรัฐฯ กับสมาชิกการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asian Summit – EAS) ซึ่งมีการกล่าวถึงระหว่างการประชุมผู้นำอาเซียน-สหรัฐฯ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่ประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็นจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ หน่วยงานคลังสมอง ภาคประชาสังคม องค์กรที่เกี่ยวกับเอเชีย-แปซิฟิก รวมไปถึงนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

การอภิปรายแบ่งเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่ (1) เอกอัครราชทูต ธานี ทองภักดี เล่าถึงความคืบหน้าและผลสำเร็จระหว่างปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ก่อนจะหารือกับเอกอัครราชทูต Atul Keshap, Principal Deputy Assistant Secretary, Bureau of East Asian and Pacific Affairs กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยมี ดร. Satu Limaye ผู้อำนวยการศูนย์ East-West Center เป็น moderator เกี่ยวกับความสำเร็จและความท้าทายของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ รวมถึงความคาดหวังให้สหรัฐฯ มีบทบาทในภูมิภาคมากขึ้น และ (2) การหารือเกี่ยวกับปัญหาและโอกาสของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ทั้งในช่วงปีที่ผ่านมาและความเป็นไปได้สำหรับปีต่อ ๆ ไป ภายใต้ 3 เสาหลักของอาเซียน คือ การเมืองและความมั่นคง (ศ.ดร. Amitav Acharya ประธานศูนย์ ASEAN Studies Initiative มหาวิทยาลัย American University และนาย Walter Lohman ผู้อำนวยการศูนย์ Asian Studies Center มูลนิธิ Heritage Foundation) เศรษฐกิจ (นาย Alexander Feldman ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน) และสังคมและวัฒนธรรม (นาย John Brandon ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย International Relations Programs มูลนิธิ Asia Foundation) โดยมี รศ.ดร. Pek Koon Heng ผู้อำนวยการศูนย์ ASEAN Studies Initiative มหาวิทยาลัย American University เป็น moderator

อัครราชทูต Pham Hung Tam สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสหรัฐฯ กล่าวปิดช่วงอภิปรายโดยกล่าวถึงประเด็นที่เวียดนามให้ความสำคัญและแผนการดำเนินการในปีหน้าที่จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “Looking Ahead: Vietnam as 2020 Incoming ASEAN Chair” ก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความเห็นและซักถามวิทยากร

หลังจบการอภิปราย เอกอัครราชทูต ธานี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารไทยแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมทุกคน