งานเปิดตัวหนังสือ “A Taste of ASEAN Cuisine” กำไรมอบองค์กรการกุศล

เป็นที่ร่ำลือกันในแวดวงการทูตว่า อาหารของแต่ละประเทศที่อร่อยที่สุด คือ อาหารจากทำเนียบเอกอัครราชทูตของประเทศนั้น ๆ ดังนั้น หากใครมีโอกาสได้เรียนรู้สูตรเด็ดของแต่ละทำเนียบเอกอัครราชทูต ก็น่าจะสามารถเป็นมาสเตอร์เชฟที่บ้านได้

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มภริยาเอกอัครราชทูตและนักการทูตหญิงอาเซียนในกรุงวอชิงตัน (ASEAN Women’s Circle in Washington D.C. – AWC-DC) เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเปิดตัวหนังสือ “A Taste of ASEAN Cuisine” ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน วัตถุประสงค์หลักของหนังสือสอนทำอาหารเล่มนี้ คือ แนะนำให้ผู้อ่านในสหรัฐฯ ได้รู้จักประวัติและวัฒนธรรมอาหารของแต่ละประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยในงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ชิมอาหารตามสูตรในหนังสือด้วย รายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้องค์กรการกุศล “Doctors Without Borders” ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านการแพทย์ที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้ง โรคระบาด ภัยพิบัติ และผู้ที่ไม่ได้รับการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน (https://www.doctorswithoutborders.org/)

ขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำสหรัฐฯ และสมาคมผู้หญิงอินโดนีเซียเป็นพิเศษ ที่ริเริ่มโครงการรวมถึงดำเนินงานอย่างแข็งขันในการประสานงานและจัดทำหนังสือสอนทำอาหารเล่มนี้ ในหนังสือมี 30 สูตรอาหาร โดยมี 3 สูตรจากแต่ละประเทศอาเซียน