กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่มูลนิธิการกุศล Georgetown Ministry Center กรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันร่วมกับชุมชนชาวไทยในกรุงวอชิงตัน รัฐแมริแลนด์ และรัฐเวอร์จิเนีย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่มูลนิธิการกุศล Georgetown Ministry Center กรุงวอชิงตัน โดยนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต และนางนพนุช ทองภักดี ภริยา นำชุมชนชาวไทยในกรุงวอชิงตัน แมริแลนด์และเวอร์จิเนีย พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมกว่า ๖๐ คน ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนไร้บ้านและคนยากไร้จำนวนกว่า ๕๐ คน ที่โบสถ์ Grace Episcopal ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้กล่าวขอบคุณการดำเนินโครงการจิตอาสาดังกล่าว ซึ่งแสดงถึงน้ำใจและความเอื้ออาทรที่ชาวไทยมีต่อคนไร้บ้านและคนยากไร้ในกรุงวอชิงตัน โดยเฉพาะในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มูลนิธิฯ ชื่นชมว่า อาหารไทยอร่อยมากและหวังให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป