งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมแฟร์มอนท์ จอร์จทาว์น โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานทั้งชาวไทย ชาวสหรัฐฯ และคณะทูตต่างประเทศ จากทุกภาคส่วนรวมกว่า ๔๐๐ คน ในโอกาสนี้ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดงาน โดยเล่าถึงความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคม ต่อประชาชนชาวไทย และกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานในทุกด้านระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะในปีนี้ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ลำดับต่อมา แขกเกียรติยศ ได้แก่ รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านเอเชียของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติของไทย ก่อนที่เอกอัครราชทูตจะนำดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสหรัฐฯ

ภายในงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เลี้ยงรับรองอาหารไทยและขนมไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย การแกะสลักผักผลไม้ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย และการส่งเสริมสินค้าไทย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทีมประเทศไทย โดยเฉพาะการแสดงแกะสลักผักผลไม้จากสำนักผู้ช่วยทูตทหารอากาศ น้ำมะพร้าวและพุดดิ้งมะพร้าวจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ถุงทองจากสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ รวมถึงนิทรรศการและเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งได้รับความชื่นชมและเป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่งของผู้ที่มาร่วมงาน