ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยในสหรัฐอเมริการ่วมรับชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๕๓/ ๒๕๖๒ ตามที่พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียน ดังนี้

๑. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยในสหรัฐอเมริการับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. (เวลาประเทศไทย) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ Facebook หรือ YouTube ของสถานีโทรทัศน์ที่เป็นสถานีหลักของไทย ได้แก่ ช่อง ๓ ๕ ๗ อสมท. NBT World และ Thai PBS

๒. ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยในสหรัฐอเมริการ่วมรับชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพิธี ชั้น ๑ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่อยู่ 1024 Wisconsin Ave. N.W., Washington, D.C. 20007

เวลา  ๑๘.๐๐ น.  รับชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เวลา  ๑๙.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารค่ำ

การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในการจัดเตรียมสถานที่ ขอความร่วมมือท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โปรดแจ้งชื่อล่วงหน้าที่ อีเมล Consularpr@thaiembdc.org

เครดิตภาพและวีดิทัศน์ : เฟคบุคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒