พิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. รัฐแมริแลนด์


พิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. รัฐแมริแลนด์

เมื่อวันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จัดงานพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (สวดมนต์ข้ามปี) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างบารมีให้กับชีวิต

นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) น.ส. จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายปวีณ ธนรัช ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมกับประธานสมาคม ชมรมคนไทย และพุทธศาสนิกชนกว่า ๑๕๐ คน โดยในช่วงเช้าพุทธบริษัทได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยญาติโยมที่มาร่วมงานได้รับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระวิเทศรัตนาภรณ์ (พระมหาถนัด อตถจารี) และในงานยังมีผู้ใจบุญเปิดโรงทานมหากุศลให้สาธุชนที่มาร่วมงานพิธีทำบุญฯ ได้รับประทานอาหารร่วมกัน