พิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วัดญาณรังษี

เมื่อวันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ วัดญาณรังษี จัดงานพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (สวดมนต์ข้ามปี) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างบารมีให้กับชีวิต

น.อ.ศรัณย์ วีราสา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมกับประธานสมาคม ชมรมคนไทย และพุทธศาสนิกชนกว่า ๑๐๐ คน โดยในช่วงเช้าพุทธบริษัทได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยญาติโยมที่มาร่วมงานได้รับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูสิริธรรมวิเทศ ฉายา อุตฺตมสีโล เจ้าอาวาส