บริการกงสุลสัญจร วัดพุทธบูชา เมือง Decatur รัฐจอร์เจีย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพุทธบูชา เมือง Decatur รัฐจอร์เจีย
ในวันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

➡ ให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง
➡ บริการบัตรประชาชน
➡ ให้ข้อมูลด้านงานกงสุล อื่นๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาการจดทะเบียนสูติบัตรไทย งานนิติกรณ์ ฯลฯ

รูปถ่าย อัครราชทูต และคณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ หน้าป้ายวัดพุทธบูชา

 

เมื่อวันที่ ๑๑- ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ น.ส. บุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต นายภาณุภัทร ชวนะนิกุล ที่ปรึกษานำทีมเจ้าหน้าที่สถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๓ ณ วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย บรรยากาศกงสุลสัญจรในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจ โดยพี่น้องชาวไทย ทั้งจากเมืองต่างๆ ในรัฐจอร์เจียและจากรัฐใกล้เคียง ได้แก่ รัฐเทนเนสซี รัฐแอละแบมา รวมถึงรัฐฟลอริดา ให้ความสนใจมารับบริการกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ กงสุลสัญจรในครั้งนี้ได้ให้บริการ ต่ออายุหนังสือเดินทางไทย ต่ออายุบัตรประชาชนไทย และบริการให้คำปรึกษางานนิติกรณ์  การมอบอำนาจ ปรึกษาการขอสูติบัตรไทย และอื่นๆ

ท่านพระครูสังฆรักษ์ อัครราชทูตและคณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ

 

ภาพบรรยากาศวัด

 

อัครราชทูต และคณะฯ ได้กราบนมัสการท่านพระครูสังฆรักษ์ สุพล รักษาการเจ้าอาวาสวัดฯ เพื่อขอบพระคุณที่ท่านได้อนุญาตเอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่สำหรับให้บริการประชาชน

รูปถ่ายรวมเจ้าหน้าที่กงสุลฯ และสมาคมไทยแห่งรัฐจอร์เจีย

รูปสมาชิกสมาคมขณะทำงานในอิริยาบถต่างๆ และบรรยากาศผู้มารับบริการ

บรรยากาศการให้บริการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมไทยแห่งรัฐจอร์เจีย (Thai Association of Georgia : TAG) นำโดยคุณสุนิสา สุวรรณทัต (พี่หมู) ประธานสมาคมฯ นายแพทย์สายพิน อุชชิน คุณสุดา โอภาพงพันธ์ คุณมานพ ชินรัตนา คุณอรทัย ลี คุณเอกพงษ์ ศรินทุ คุณพรพิมล ศรินทุ คุณพชร ธีราธร คุณพัลลภา ธีราธร และคุณวุฒิ สตร์คแลนด์ รวมถึงอีกหลายท่านที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือคณะเจ้าหน้าที่อยู่เบื้องหลัง เช่น คุณพิทยา อดีตประธานสมาคมฯ

อัครราชทูต เยี่ยมกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองแอตแลนตา

นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ น.ส. บุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต พร้อมด้วย นายภาณุภัทร ชวนะนิกุล ที่ปรึกษา นางสุจิตรา เศวตะโศภน และนายณรงค์ชัย แสงชาญชัย ได้มีโอกาสหารือกับนายวิลเลียม บิล ไอด์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองแอตแลนตา หารือเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ และงานชุมชนสัมพันธ์กับคนไทยในรัฐจอร์เจีย ประวัติกงสุลกิตติมศักดิ์ (คลิกอ่านเพิ่มเติม)

ภาพบริการการทำหนังสือเดินทาง/ ภาพบริการการทำบัตรประชาชน

สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับบริการกงสุลสัญจร กับทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สามารถติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการ พร้อมเตรียมเอกสารและลงทะเบียนจองนัดหมายได้ตามลิงค์แนบด้านล่าง (ตารางการให้บริการกงสุลสัญจร 2020) หรือสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานหนังสือเดินทางไทยที่หมายเลขโทรศัพท์ (๒๐๒)๖๔๐-๕๓๑๐ อีเมล passport@thaiembdc.org และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานบัตรประชาชนไทย โทรศัพท์ (๒๐๒) ๖๔๐-๕๓๒๘ อีเมล idcard@thaiembdc.org
พบกับบริการกงสุลสัญจรโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่เมือง Navarre รัฐฟลอริดา ณ วัดฟลอริดาพุทธาราม (Wat Florida Buddharam : 2137 Fox Den Dr., Navarre, Florida 32566-2829 Tel. 850-939-9287)

 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
(๑๖ มกราคม ๒๕๖๓)