เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เอกอัครราชทูตธานี ทองภักดี ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงวอชิงตัน ระหว่างพิธีการยื่นพระราชสาส์นตราตั้งตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา (Official White House Photo by Shealah Craighead)