การบรรยายพิเศษการเปิดตัวโฆษณาการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ 2020 และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (2020 Census Advertising and Outreach Campaign)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษการเปิดตัวโฆษณาการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ 2020 และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (2020 Census Advertising and Outreach Campaign) โดยนาย Steven Dillingham ผู้อำนวยการสำนักงานการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ กล่าวเปิดงานที่ Arena Stage at the Mead Center for American Theater ในกรุงวอชิงตัน

 

 

การสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 มีความสำคัญอย่างไร ?

📌 เป็นสิ่งกำหนดการจัดสรรเงินทุนรายปีของ Federal Government กว่า 675 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับบริการชุมชนที่จำเป็น เช่นกองทุนรัฐบาลกลางสำหรับโรงพยาบาล โรงเรียน ถนน และทรัพยากรอื่นๆ โดยอ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากร
📌ผลการสำรวจสำมะโนประชากรเป็นตัวกำหนดจำนวนที่นั่งในรัฐสภาของแต่ละรัฐและใช้สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละท้องถิ่น
📌ทั้งนี้ กฎหมายของสหรัฐฯ ปกป้องคุ้มครองข้อมูลของคุณโดยจะนำไปใช้เฉพาะเพื่อข้อมูลทางสถิติเท่านั้น หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือศาลจะไม่สามารถนำไปใช้ในทางที่เป็นโทษต่อคุณได้
👇คลิ๊ก คู่มือสำมะโนประชากร ค.ศ. 2020 คู่มือฉบับภาษาไทย https://www.2020census.gov/…/languages/guides/Thai-Guide.pdf

👨‍👩‍👧‍👦🇹🇭ประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายสหรัฐฯ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ (United States 2020 Census) แก่สมาคมไทย และชุมชนไทย เนื่องจากการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยในสหรัฐฯ อีกทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานของไทยยังสามารถใช้ประโยชน์จากการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ เป็นข้อมูลบอกจำนวนคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐต่างๆ เพื่อช่วยในการดำเนินนโยบายในด้านต่างๆ เช่น โครงการกงสุลสัญจร โครงการชุมชนไทยเข้มแข็ง และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ฯลฯ

✍️ข้อแนะนำสำหรับคนไทย : เพื่อให้ข้อมูลมีความละเอียดถูกต้อง ขอให้คนไทยเขียนระบุคาว่า “Thai” ในช่อง other Asian (ชาวเอเชียอื่น) ตามรูปตัวอย่างด้านล่างจากคำถามหน้าที่ 2 ข้อ 9