พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ต่อยอดงานก่อสร้างอุโบสถศาลา ญสส ๑๐๐ ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี รัฐแมริแลนด์ จัดพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ต่อยอดงานก่อสร้างอุโบสถศาลา ญสส ๑๐๐ ปี ซึ่งก่อสร้างไปแล้ว ๕๐ % และวัดได้รับอนุมัติเงินกู้จากธนาคารเพื่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ และได้จัดผ้าป่าสามัคคีสมทบด้วย เพื่อเป็นศิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจแก่สาธุชนผู้ถวายการสนับสนุน งานนี้ มีพระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน คุณณพนุช ทองภักดี ภริยา อัครราชทูตที่ปรึกษาพิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ และนายภาณุภัทร ชวนะนิกุล ที่ปรึกษา (กงสุล) เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมกับคุณสยมพร สีวะรา ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่สนับสนุนโครงการก่อสร้างอุโบสถศาลาอเนกประสงค์ ญสส. ๑๐๐ ปี ของวัดธรรมประทีป โดยในช่วงเช้าพุทธบริษัทได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยช่วงบ่ายร่วมพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี และร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
(๒๗ มกราคม ๒๕๖๓)