งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง