ประกาศรับสมัครตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายการเมือง) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายการเมือง)

จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร