งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการวัดธรรมประทีป และวัดญาณรังษี

งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการวัดธรรมประทีป และวัดญาณรังษี

เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะกรรมการวัดธรรมประทีป และวัดญาณรังษีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง