ประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ 31 ม.ค. 2563 ห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว หากได้ เดินทางไปประเทศจีน


ประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ 31 ม.ค. 2563
ห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว หากได้ เดินทางไปประเทศจีน (ยกเว้นฮ่องกงและมาเก๊า) ในช่วง 14 วันที่ผ่านมายกเว้นผู้ถือกรีนการ์ด ผู้ที่มีคู่สมรสเป็นชาวอเมริกัน ผู้ที่ถือวีซ่าทางการทูต ฯลฯ นอกจากนี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (Secretary of Homeland Security) จัดให้มีการตรวจคัดกรองทางการแพทย์สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ รวมทั้งกำหนดให้มีการกักกันผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะติด เชื้อไวรัส (Quarantine) ประกาศประธานาธิบดีฉบับนี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

Proclamation on Suspension of Entry as Immigrants and Nonimmigrants of Persons who Pose a Risk of Transmitting 2019 Novel Coronavirus