พิธีทำบุญ วันมาฆบูชา ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประจำปี ๒๕๖๓


เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จัดงานพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างบารมีให้กับชีวิต และรำลึกถึง วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ รูป

โดย พ.อ. สยามรัฐ รุ่งสังข์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมกับกำลังพล, ประธานสมาคม, ชมรมคนไทย และพุทธศาสนิกชนกว่า ๑๐๐ คน โดยในช่วงเช้าพุทธบริษัทได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในช่วงบ่ายได้ร่วมกันเวียนเทียนและโดยญาติโยมที่มาร่วมงานได้รับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระราชมงคลรังษี เจ้าอาวาส วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
**********

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ณ กรุงวอชิงตัน
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓