บริการกงสุลสัญจร วัดฟลอริดาพุทธาราม เมือง Navarre รัฐฟลอริดา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

รูปถ่ายคณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ หน้าป้ายวัดฟลอริดาพุทธาราม

 

“ลงใต้มุ่งสู่รัฐที่รู้จักกันในนาม “รัฐแห่งแสงแดด” (Sunshine State)

บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๖๓ ณ วัดฟลอริดาพุทธาราม รัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ ๒๒- ๒๓ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เดินทางเพื่อไปให้บริการประชาชนชาวไทยในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง ทั้งการให้

➡ บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง
➡ บริการบัตรประชาชน
➡ ให้ข้อมูลด้านงานกงสุล อื่นๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาการจดทะเบียนสูติบัตรไทย งานนิติกรณ์ ฯลฯ

กลิ่นอายวัฒนธรรมทางใต้ อากาศเย็นสบายของเดือนกุมภาพันธ์ รอยยิ้มอันแจ่มใสของผู้มารับบริการ สร้างความประทับใจให้คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างมาก

 

 

 

การให้บริการครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการเอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่สำหรับให้บริการประชาชนจากพระมหาวัลลภ นุชฺชถาวโร เจ้าอาวาสวัดฟลอริดาพุทธาราม https://www.facebook.com/WatFloridaBuddharam/ รวมทั้งความช่วยเหลือจากอาสาสมัครทุกคน และกงสุลอาสา พวกเราคณะเจ้าหน้าที่ฯ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ท่านเจ้าอาวาส และคณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ

 

คณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร

รูปอาสาสมัครช่วยเหลือจัดเตรียมเอกสาร

บรรยากาศผู้มารับบริการ

 

เราคาดหวังว่าการเดินทางของเราในครั้งนี้ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวไทยไม่มากก็น้อย พบกับพวกเราได้กับบริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่เมือง Dallas รัฐ Texas ณ วัดพุทธดัลลัส (Wat Buddhist Center of Dallas :  8484 Stults Rd, Dallas, TX 75243 Tel. 214-340-6187) มารับบริการสุดประทับใจจากพวกเรา มาเจอกันนะคะ/ครับ

(สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับบริการกงสุลสัญจร กับทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สามารถติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการ พร้อมเตรียมเอกสารและลงทะเบียนจองนัดหมายได้ตามลิงค์แนบด้านล่าง (ตารางการให้บริการกงสุลสัญจร 2020) หรือสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานหนังสือเดินทางไทย    ที่หมายเลขโทรศัพท์ (๒๐๒)๖๔๐-๕๓๑๐ อีเมล์ passport@thaiembdc.org และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานบัตรประชาชนไทย โทรศัพท์ (๒๐๒) ๖๔๐-๕๓๒๘ อีเมล์ idcard@thaiembdc.org)

 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
(กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)