ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่องการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดประกาศ PDF file