เอกอัครราชทูตธานีฯ ชูความเป็นแกนกลางของอาเซียนในเวทีสัมมนา “อินโด-แปซิฟิก”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตธานี ทองภักดี ได้แบ่งปันมุมมองของไทยในฐานะประเทศในอาเซียนในเวทีสัมมนา “อินโด-แปซิฟิก” ซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (US-ASEAN Business Council) และ US-India Strategic Partner Forum ที่อาคารวุฒิสภาสหรัฐฯ Russell โดยมีเอกอัครราชทูต Amit Kumar จากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำสหรัฐฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนาย Ernie Bower ประธานบริษัท BowerGroup Asia ดำเนินรายการ

เอกอัครราชทูตธานีฯ กล่าวถึงความสำคัญของอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 มหาสมุทร ได้แก่ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก อาเซียนมุ่งมั่นที่จะเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค (ASEAN Centrality) ซึ่งในปี 2562 ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ได้มีการจัดทำเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) ที่เน้นความเชื่อมโยงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน เน้นการมีส่วนร่วม (Inclusiveness) กับการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Complementarity) บนพื้นฐานของหลักการ 3 M ได้แก่ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual trust) ผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) และความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual respect)

งานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่สภาคองเกรสสหรัฐฯ และผู้แทนบริษัทเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม

Photo courtesy of US-India Strategic Partner Forum (USISPF)