งานฉลองวันตรุษจีนของสมาคมไทยไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๓


เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธานี ทองภักดีเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมงานฉลองเทศการตรุษจีน ครั้งที่ ๒๕ ณ ภัตตาคาร New Fortune รัฐ Maryland จัดโดยสมาคมไทยไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งมี น.พ. สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ เป็นนายกสมาคม โดยมีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ข้าราชการและครอบครัวจากสำนักงานทีมประเทศไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจับสลากการกุศล การมอบรางวัลให้แก่คุณแม่ดีเด่น การแสดงและดนตรีจีน การร่วมสังสรรค์ ร้องเพลง และลีลาส ในบรรยากาศที่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สมาคมไทยไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จัดงานฉลองวันตรุษจีนทุกปี โดยนำรายได้จากการจัดงานดังกล่าวไป สนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ ทั้งนี้ ในปีที่ ๒๕ นี้ สมาคมฯ ได้นำรายได้ถวายวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. วัดญาณรังษี และวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมบริจาคสมทบทุนให้แก่สมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อไปอีกด้วย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
(๒ มีนาคม ๒๕๖๓)