ประกาศแจ้งเตือนพลเมืองสหรัฐฯ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ประกาศแจ้งเตือนพลเมืองสหรัฐฯ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพว่า ไม่ควรเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ Centers for Control and Prevention – CDC) ได้แนะนำนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้มีปัญหาสุขภาพว่า ควรพิจารณาเลื่อนการเดินทางด้วยเรือสำราญทั่วโลกไปก่อน

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ https://travel.state.gov/…/trav…/cruise-ship-passengers.html
และ CDC https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/covid-19-cruise-ship