แนวทางของสายการบินเกี่ยวกับการให้บริการในท้องที่ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณี COVID-19ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้ที่ เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย