ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๓ ณ เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา

ดาวน์โหลด ประกาศเลื่อนกงสุลสัญจร Miami,FL ๒๕๖๓