ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติและคำแนะนำของคณะทำงานประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ฉบับล่าสุด


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติและคำแนะนำของคณะทำงานประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ฉบับล่าสุด ให้ประชาชนเว้นระยะการพบปะ (social distancing) ระหว่างกันอย่างน้อย 6 ฟุต และเลี่ยงการอยู่ในห้องรวมกันเกิน 10 คน เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 -31 มีนาคม 2563 รวมทั้งคำแนะนำด้านสุขอนามัยอื่นๆ เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรคในสหรัฐอเมริกา

ขอเชิญชวนชุมชนไทยร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำดังกล่าว เพื่อสวัสดิภาพของท่านและครอบครัว

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานท้องถิ่นและรัฐบาลแต่ละรัฐเพิ่มเติมด้วย

**************
Coronavirus Guidelines for America

The White House : Statement & Releases on March 16, 2020
https://www.whitehouse.gov/…/coronavirus-guidelines-america/