ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๓ ณ เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๑๖ /๒๕๖๓
เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๓ ณ เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส