ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

 

ด้วยเมื่อวันที่ 3 เม.. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ .. 2497 ได้มีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เม.. 2563 เวลา 00.01  . จนถึงวันที่ 6 เม.. 2563 เวลา 23.59  . (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท

สถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน จึงขอประกาศแจ้งคนไทยในสหรัฐอเมริกา ดังนี้

(1)  ขอให้คนไทยผู้ที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 4-6 เม.. 2563 ตรวจสอบเที่ยวบินของท่านกับสายการบิน

(2)  ขอเรียนย้ำว่า คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในทุกกรณีตามแนวทางและในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนด

ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต www.thaiembdc.org  และของสถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ก อย่างใกล้ชิด สำหรับคนไทยที่ตกค้างยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้และประสบปัญหาต้องการได้รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่อีเมล consular@thaiembdc.org  และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) (202) 999 7690   (202) 431 0882    (202) 465 0938    (202) 431 7766 หรือส่งข้อความทาง Facebook ที่ www.facebook.com/thaiconsulardc