ประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยถึง 30 เม.ย. 2563

.

เมื่อวันที่ 15 เม.. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศฉบับที่ 3 ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 เม.. 2563 เวลา 00.01 จนถึงวันที่ ‪30 เม.. 2563 เวลา 23.59 .‬ (เวลาประเทศไทยยกเว้นอากาศยานบางประเภทเพื่อคงความต่อเนื่องของมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) รุนแรงยิ่งขึ้น และสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติโดยเร็ว

สถานเอกอัครราชทูต  กรุงวอชิงตัน จึงขอประกาศแจ้งคนไทยในสหรัฐฯ ดังนี้

(1) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทยระหว่างวันที่ 19 – 30 เม.. 2563‬ ชะลอการเดินทางออกไปก่อน

(2) ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อยกเว้นของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน‬ 

(3) ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต (www.thaiembdc.org)  และของสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิส (www.thaiconsulatela.org)  สถานกงสุลใหญ่  นครชิคาโก (www.thaiconsulatechicago.org)  และสถานกงสุลใหญ่  นครนิวยอร์ก (www.thaicgny.com)  อย่างใกล้ชิด สำหรับคนไทยที่ตกค้างยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้และประสบปัญหาต้องการได้รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่อีเมล consular@thaiembdc.org   หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline)   ‪(202) 999 7690‬    ‪(202) 431 0882‬   ‪(202) 465 0938‬   ‪(202) 431 7766‬   หรือส่งข้อความทาง Facebook ที่ www.facebook.com/thaiconsulardc

 

 


**ประชาสัมพันธ์**

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางต้องยื่นแบบฟอร์ม ต.8 ก่อนเข้าประเทศ!! 

ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf

หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย (AOT) https://aot-app.kdlab.ai/