สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ร่วมกับทีมประเทศไทย ช่วยคนไทยติดค้างกว่า 400 คนเดินทางกลับประเทศไทย 17-19 เม.ย. 2563

ทีมประเทศไทยในสหรัฐฯนำโดยสถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโกดำเนินนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของรัฐบาลด้วยการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกส่งนักเรียนไทย โดยเฉพาะผู้เยาว์และคนไทยที่ประสบปัญหากว่า 400 คนในสหรัฐฯ กลับประเทศไทยระหว่างวันที่ 17 – 19 เม.. 2563

โดยเมื่อวันที่ 17 เม.. 2563 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วย พอ. (พิเศษ) สยามรัฐ รุ่งสังข์ ผู้ช่วยทูตทหารบก ในนามของทีมประเทศไทยฯ ร่วมกับกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ เมืองดัลลัส และชุมชนไทยในรัฐเท็กซัส อำนวยความสะดวกพร้อมมอบถุงอุ่นใจสำหรับการเดินทาง ที่มีหน้ากากอนามัย ถุงมือ ทิชชู่ และแผ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาด และขนมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนส่งนักเรียนไทยและคนไทยกว่า 160 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ออกจากท่าอากาศยานเมืองดัลลัสกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินพิเศษที่กองทัพบกให้การสนับสนุน ขณะที่เมื่อวันที่ 16 เม.. 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส อำนวยความสะดวกพร้อมมอบหน้ากากอนามัยและแผ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ก่อนส่งนักเรียนไทยและคนไทยกว่า 30 คนออกจากท่าอากาศยานนครลอสแอนเจลิสไปเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโซลเพื่อกลับประเทศไทย

การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ความสำคัญอันดับต้นแก่กลุ่มเยาวชนและนักเรียน ตลอดจนผู้ประสบปัญหากลุ่มต่าง ที่ตกค้างให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย

สำหรับคนไทยกลุ่มอื่นๆ ในสหรัฐฯ สถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่ง ได้ติดตามพัฒนาการต่างๆ อย่างใกล้ชิด และจะร่วมมือกับชุมชนไทยในพื้นที่ต่อไปในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในครั้งนี้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่าง ให้คนไทยในสหรัฐฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ผู้ที่ประสบบัญหาสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่อีเมล consular@thaiembdc.org และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) (202) 999-7690  (202) 431-0882  (202) 465-0938  (202) 431-7766 หรือส่งข้อความทาง Facebook ที่ www.facebook.com/thaiconsulardc