วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประมวลภาพประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประมวลภาพถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

1. กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
2. กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล
4. กิจกรรมร่วมชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี รัฐแมริแลนด์ โดยมีนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการทีมประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูต ครอบครัว และปวงชนชาวไทยและจิตอาสาในกรุงวอชิงตัน รัฐแมริแลนด์ รัฐเวอร์จิเนีย และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า ๓๐๐ คนเข้าร่วม  และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดและทำความสะอาดพื้นที่ภายในอุโบสถและโดยรอบเขตวัด เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในอาคาร ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้และใส่ปุ๋ยบำรุงดิน ปรับปรุงป้ายวัด รวมทั้งจัดเรียงหนังสือในห้องสมุดให้เป็นระเบียบ นอกจากนี้ ปวงชนชาวไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดงตลอดทั้งวัน
[ข่าวสถานเอกอัครราชทูต: https://thaiembdc.org/th/2019/05/04/thais-across-the-united-states-celebrate-kings-coronation-by-making-merit-and-doing-good-deeds/

 


จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน  นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต  ณ กรุงวอชิงตัน นำข้าราชการทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ครอบครัว ปวงชนชาวไทยและจิตอาสาในเขตกรุงวอชิงตัน รัฐแมริแลนด์ รัฐเวอร์จิเนีย และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ ๓๐๐ คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดและทำความสะอาดพื้นที่ภายในอุโบสถและโดยรอบเขตวัด เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในอาคาร ตัดหญ้าและปลูกต้นไม้ ปรับปรุงป้ายวัด จัดเรียงหนังสือในห้องสมุดให้เป็นระเบียบ นอกจากนี้ ปวงชนชาวไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดงตลอดทั้งวัน  [https://thaiembdc.org/th/2019/05/04/thais-across-the-united-states-celebrate-kings-coronation-by-making-merit-and-doing-good-deeds/]

 


พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Four Seasons กรุงวอชิงตัน โดยนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว เจ้าหน้าที่ และปวงชนชาวไทยที่พำนักอาศัยในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑล ๒๐๐ คน ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและร่วมรับชมเทปบันทึกภาพการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ปวงชนชาวไทยได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดงในวันดังกล่าว [https://thaiembdc.org/th/2019/05/06/coronationwasdcmay62019/]

 


ประชาชนคนไทยร่วมรับชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดกิจกรรมให้ชุมชนคนไทยร่วมรับชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ได้กล่าวต้อนรับและเชิญข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนประชาชนชาวไทยพร้อมครอบครัวที่พำนักอาศัยในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑล รวมกว่า ๖๐ คน ร่วมรับชมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เผยแพร่โบราณราชประเพณีที่สำคัญ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ภายในงาน ทุกคนให้ความสนใจชมชุดนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นอย่างมาก [ https://thaiembdc.org/th/2019/12/16/watchroyalbarge/ ]